Ambulante begeleiding

De ambulante begeleiding van LifeSupport is gericht op de begeleidingsvraag en uw persoonlijke leefsituatie. Dit betekent dat u in uw eigen woning begeleiding krijgt van een van onze begeleiders.

Wij zorgen voor stabiliteit en structuur in het dagelijks leven, uitgaande van het verhogen van uw zelfredzaamheid, zodat u weer de regie krijgt over het eigen leven. Door het geven van passende ondersteuning kunt u weer leren naar de toekomst te kijken. LifeSupport gaat uit van uw eigen kracht en uw netwerk. We werken daarom nauw samen met uw familie, omgeving, vrienden maar ook met andere hulpverleners of instanties.

Wij kunnen u ondersteunen bij:

  • ontwikkelen van vaardigheden ter versterking van uw zelfredzaamheid;
  • Structureren en organiseren van een ontregelde leefomgeving;
  • het leren omgaan met psychische en psychosociale beperkingen;
  • vinden van passende activiteiten, bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vrijwilligerswerk of dagbesteding en opleiding;
  • ondersteuning bij het doen van uw administratie;
  • ontlasten van mantelzorgers;
  • schuldhulpverlening/moeilijk oplosbare schulden