Werkwijze

Uw aanmelding kunt u doen via telefoon, e-mail of het aanmeldformulier. U heeft geen verwijzing van bijvoorbeeld een huisarts nodig.

Na uw aanmelding vindt er een kennismakingsgesprek plaats, waarin wordt onderzocht wat uw vragen zijn, welke problemen u ervaart of welke veranderingswensen er bij u zijn. Daarbij komen uw leefsituatie, relaties en gezondheid aan de orde. Afhankelijk van uw vraag of uw probleem wordt een ondersteuningsplan opgesteld. Dit is een plan dat dient als basis voor uw begeleiding.

Gedurende het begeleidingstraject vindt er afstemming en evaluatie plaats, waarbij het opgestelde ondersteuningsplan kan worden bijgesteld. De duur van uw begeleidingstraject hangt af van de aard en de ernst van de problemen.