Klachtenprocedure

LifeSupport is aangesloten bij het klachtenportaal Zorg. Het klachtenportaal Zorg is een erkende geschilleninstantie met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Uw rol bij onvrede is voor ons erg belangrijk, in de procedure klachtenportaal zorg treft u stapsgewijs de regeling aan.