Over LifeSupport

Soms kan het leven moeilijk zijn of loopt het anders dan u graag zou zien. Misschien heeft u behoefte aan een luisterend oor, aan iemand die de tijd voor u neemt om naar u te luisteren. Maar ook iemand die u kan helpen om een oplossing te vinden voor uw probleem en hiervoor handvatten kan aanreiken om weer verder te gaan.

Heeft u psychische problemen, financiële problemen of problemen met het plannen en organiseren van uw dagelijks leven waar u geen oplossingen voor heeft? Samen kijken wij met u wat wel mogelijk is, en bieden u de passende begeleiding die u nodig heeft.

LifeSupport begeleidt mensen vanaf 18 jaar in de eigen woning. U kan bijvoorbeeld ondersteuning krijgen bij het doen van uw administratie, het doen van uw boodschappen en koken, plannen van uw activiteiten, sociale contacten maken en deze onderhouden, maar ook het vinden van passende activiteiten zoals bijvoorbeeld buurtactiviteiten, vrijwilligers werk, dagbesteding en opleiding. Ook kunt u ambulante begeleiding inzetten om uw mantelzorgers te ontlasten.

Wij werken vanuit de volgende kernwaarden:

  • Respect, de begeleiding vindt plaats vanuit een respectvolle bejegening en omgang met elkaar gericht op samenwerking.
  • Openheid, de cliënt mag zich vrij voelen te delen wat hem of haar bezighoudt zonder veroordeling.
  • Vertrouwen, de begeleiding van de cliënt vindt alleen plaats op basis van onderling vertrouwen.
  • Privacy, natuurlijk wordt er veel aandacht besteed aan het waarborgen van uw privacy, voor de begeleider is geheimhoudingsplicht van kracht.

Ik wil mij direct aanmelden